PZL Sędziszów z wizytą w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku stanął przed problemem dostosowania bazy dydaktycznej do wymogów stawianych przez nowoczesne programy nauczania realizowane w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych. Ukończenie szkoły zawodowej kończy się egzaminem z kwalifikacji w poszczególnych zawodach, prowadzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Proces ten wymaga utworzenia nowych pracowni i wyposażenia jej

Filtrowe szyfry

W świecie filtrów obowiązują podstawowe symbole, które klasyfikują je ze względu na rodzaj i przeznaczenie. […]