Adam Sikorski - Prezes Zarządu
Adam Sikorski
Prezes Zarządu
Bogusław Satława - Członek Zarządu
Bogusław Satława
Członek Zarządu,
Dyrektor ds. Handlowych

 

Kontakt z Zarządem PZL Sędziszów odbywa się przez Sekretariat (17) 745-02-11