Adam Sikorski - Prezes Zarządu
Adam Sikorski
Prezes Zarządu

 

Grzegorz Tomasik - Członek Zarządu, Dyrektor Produkcji
Grzegorz Tomasik
Członek Zarządu,
Dyrektor Produkcji
Bogusław Satława - Członek Zarządu
Bogusław Satława
Członek Zarządu,
Dyrektor ds. Handlowych
Kontakt z Zarządem PZL Sędziszów odbywa się przez Sekretariat (17) 745-02-11