80 rocznica powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego

W roku 2017 mija osiemdziesiąt lat od rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, jednej z największych inwestycji gospodarczych w międzywojennej Polsce. PZL Sędziszów S.A. jest jednym z zakładów powstałych w ramach planu rozwoju gospodarczego wicepremiera i ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego. Ogólnopolski finał uroczystości powstania COP-u będzie miał miejsce w dniach 8-10 września w Stalowej Woli.

Powstanie COP-u związane było z koniecznością uprzemysłowienia kraju, rozwoju najbardziej zaniedbanych i biednych obszarów oraz przygotowania na wypadek wojny. Jako lokalizację okręgu wybrano południowo-centralne dzielnice ówczesnej Polski, w widłach Wisły i Sanu, z dala od granic z Rosją i Niemcami. COP obejmował dawne tereny czterech województw: kieleckiego, krakowskiego, lubelskiego i lwowskiego, a jego powierzchnia wynosiła ok. 60 tys. km2 . Podzielony został na trzy rejony, m.in.: rejon A (kielecko-radomski) – mający pełnić rolę zaplecza surowcowego, rejon B (lubelski) – aprowizacyjny, był zapleczem rolniczym, rejon C (rzeszowsko-sandomierski) – główna część okręgu pełniąca rolę bazy energetycznej z licznymi zakładami przemysłowymi.

Budowa zakładu w 1939 roku

Podczas budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego wykonano projekty budowlane, infrastrukturalne, komunikacyjne i przemysłowe, a do najważniejszych inwestycji należy: powstanie 300 km gazociągu łączącego Gorlice, Jasło, Krosno, Ostrowiec, budowa linii wysokiego napięcia łączącej Mościce ze Starachowicami, powstanie hydroelektrowni w Rożnowie. W ramach COP-u powstało wiele przedsiębiorstw, m.in.: Państwowe Zakłady Lotnicze w Mielcu i Rzeszowie, Zakłady Południowe (później Huta Stalowa Wola), Zakłady Metalurgiczne w Tarnobrzegu, fabryki amunicji w Dębie i Kraśniku, fabryka opon w Dębicy oraz wiele innych. W 1939 r. powstał PZL Sędziszów S.A., ówcześnie jako zakład – Przemysł Pomocniczy COP w Sędziszowie Małopolskim, który zajmował się produkcją części do maszyn rolniczych, okuć do wozów, kluczy samochodowych, bram, balustrad, obrabiarek. Jego założycielem był Jan Kroczka, późniejszy kierownik zakładu. Po wojnie nasza firma zmieniła profil na produkcji na filtry samochodowe stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce.

Spotkanie z partyzantami

Powstanie Centralnego Okręgu Przemysłowego było jednym z największych przedsięwzięć gospodarczych w II Rzeczpospolitej, które odcisnęło trwały ślad w historii obecnego województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego i częściowo mazowieckiego. Duża część zakładów powstałych w ramach okręgu funkcjonuje do dziś.
Z inicjatywy Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej powstał Szlak Centralnego Okręgu Przemysłowego, który pozwala na wędrówkę przez podkarpackie miejscowości, w których powstały zakłady pracy, fabryki, osiedla robotnicze.