Bogusław Satława gościem na Walnym Zgromadzeniu Zrzeszenia Niezależnych Przewoźników Kolejowych

W ostatnich dniach odbyło się Walne Zgromadzenie Zrzeszenia Niezależnych Przewoźników kolejowych, gdzie w części nieoficjalnej, Bogusław Satława, członek Zarządu PZL Sędziszów przedstawił prezentację Grupy Unimot. Prezentacja dotyczyła profilu działalności Unimot S.A. oraz PZL Sędziszów. Pan Bogusław podsumowując swój udział nie krył zadowolenia – Z chęcią przyjąłem zaproszenie od Pana Prezesa Wojciecha Jurkiewicza, gdyż tego typu spotkania pozwalają wymienić doświadczenia oraz poznać strukturę nowych branż, w których również chcemy być dużym operatorem. Oprócz prezentacji miałem przyjemność rozmowy z wiodącymi przewoźnikami na rynku kolejowym, co jest dla nas bardzo cenne.

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych (ZNPK) powstał w czerwcu 2009 jako zrzeszenie kolejowych przedsiębiorstw transportowych i logistycznych. Jego celem jest ochrona wolnej konkurencji rynku kolejowych przewozów towarowych, wspieranie jego liberalizacji oraz reprezentowanie interesów niezależnych przewoźników, zwłaszcza w relacjach z organami władzy publicznej. W skład organizacji wchodzą podmioty prowadzące działalność w zakresie towarowych przewozów kolejowych: CTL Logistics Sp. z o.o., X-Train Sp. z o.o., CTL Rail Sp. z o.o., CTL Reggio Sp. z o.o., CTL Train Sp. z o.o., Freightliner PL Sp. z o.o., Lotos Kolej Sp. z o.o., Rail Polska Sp. z o.o*.

 

 

 

* źródło: http://www.znpk.org/pl/znpk/