Adam Sikorski - Chairman of the Board
Adam Sikorski
Prezes Zarządu

 

Piotr Wolnik - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Produkcji
Piotr Wolnik
Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Produkcji
Bogusław Satława - Członek Zarządu
Bogusław Satława
Członek Zarządu,
Dyrektor ds. Handlowych

 

Contact by the office +48 17 745 02 211