Filtracja paliwa

Gdy temperatura spada poniżej O°C, często występują problemy z uruchomieniem pojazdu. Jak przygotować się na takie niespodzianki? Najlepiej zacząć od sprawdzenia filtra paliwa, który jest bardzo wrażliwy na zmiany temperatur.

SKUTECZNOŚĆ FILTRACJI, SEPARACJA WODY I OKRESOWA WYMIANA FILTRA

Przy popularnych obecnie silnikach wysokoprężnych z układem bezpośredniego wtrysku paliwa do cylindrów (pompowtryskiwacze lub common rail), ciśnienie wtrysku sięga 1600-2500 bar. Współpracujące części pompy wtryskowej i wtryskiwaczy są precyzyjnie wykonanymi i bardzo dokładnie spasowanymi elementami.   Decydujące znaczenie dla pracy i trwałości tych elementów układu zasilania ma jakość paliwa i jego skuteczne oczyszczenie. Krążące w układzie paliwo, poza funkcją dostarczania energii podczas spalana mieszanki,  spełnia ważną funkcję smarowania  ruchomych części układu wtryskowego. Gwarancję długiego czasu eksploatacji i bezawaryjnej pracy całego układu zasilania silnika wysokoprężnego zapewniają filtry paliwa.  Krążące w układzie paliwo, poza funkcją dostarczania energii podczas spalana mieszanki, spełnia ważną funkcję smarowania ruchomych części układu wtryskowego. Gwarancję długiego czasu eksploatacji i bezawaryjnej pracy całego układu zasilania silnika wysokoprężnego zapewniają filtry paliwa.
Prawidłowo zaprojektowany i wyprodukowany filtr paliwa do silników z zapłonem samoczynnym musi być filtrem wysoko skutecznym. Poza oczyszczeniem paliwa z zanieczyszczeń stałych – nieorganicznych, takich jak: produkty korozji zbiornika, piasek kwarcowy, osad oraz zanieczyszczania powstające podczas ścierania elementów metalowych, filtr musi także zatrzymać zanieczyszczenia organiczne pozostające w paliwie po procesie rafinacji (parafina, asfalteny itp.)
Drugim ważnym zadaniem, jakie spełnia filtr paliwa w silniku wysokoprężnym, jest zdolność separacji wody. Obecność wody w paliwie jest niepożądanym, ale naturalnym zjawiskiem. Na skutek kondensacji pary wodnej oraz podczas tankowania woda dostaje się do układu zasilania. Zaleca się więc stosowanie filtrów paliwa, które mają zdolność separacji wody powyżej 90%.

Rosnące wymogi rynku motoryzacyjnego wymuszają zastosowanie w filtrach paliwa odpowiednich, bardzo dokładnych materiałów filtracyjnych. Obecnie standardem stało się zastosowanie materiału kompozytowego, zbudowanego z 2 warstw.

  • warstwy składającej się z cienkich, syntetycznych włókien polimerowych, które zapewniają wysoką skuteczność, ale ich głównym zadaniem jest wysoka zdolność separacji, czyli oddzielenia wody od paliwa
  • warstwy nośnej, o wysokiej gramaturze, która poza gwarancją wysokiej skuteczności oczyszczania zapewnia wysoką chłonność zanieczyszczeń. Wysoką chłonność zanieczyszczeń zapewnia duża powierzchnia filtracyjna.

Materiały tego typu mają skuteczność filtracji powyżej 92% dla cząstek rozmiaru 3-5um. Spełniają tym samym wysokie wymagania, które stawiają producenci silników wysokoprężnych.

Tabelka: Wymagania skuteczności filtrowania dla filtrów paliwa
1. Pokrywa z przyłączami 2. Zawór bimetaliczny 3. Wkład filtrujący 4. Obudowa 5. Korek spustowy Rys. Przekrój przez filtr paliwa Renault Clio II 1.5 dCi ( PZL Sędziszów FPP12). W górnej części wkład filtracyjny, poniżej komora zbierająca odseparowaną wodę

Montaż filtra, w którym zastosowano nieodpowiedni materiał filtracyjny, skutkuje uszkodzeniem  pompy wtryskowej,  wtryskiwaczy lub układu z pompowtryskiwaczem. Filtry paliwa w samochodach z silnikami wysokoprężnymi są najczęściej montowane w układzie niskiego ciśnienia pomiędzy elektryczną pompą zasilającą a pompą wysokiego ciśnienia.  Filtry montowane są pionowo – tak, aby odseparowana od paliwa woda grawitacyjnie osadziła się w zbiorniku w dolnej części filtra. Zastosowanie skutecznego materiału filtracyjnego, ze zdolnością separacji wody, wymusza okresowe sprawdzenie poziomu i ewentualne usunięcie wody przez odkręcenie śruby odwadniacza. W niektórych samochodach stosuje się czujniki, które wykorzystują zjawisko przewodzenia i nadzorują obecność wody w filtrze.
Filtr paliwa jest bardzo wrażliwy w okresie jesienno-zimowym. W tym czasie temperatura spada poniżej O° C i często występują problemy w uruchomieniem pojazdu. Związanie jest to ze zjawiskiem nagromadzenia zanieczyszczeń na filtrze. Ujemna temperatura powoduje krystalizowanie i zamarzanie wody, a nagromadzone w filtrze organiczne zanieczyszczenia (np. parafina) tworzą z cząsteczkami wody emulsję, która zalepia materiał filtracyjny. Skutkuje to brak przepływu paliwa przez filtr i problemami z zapłonem i pracą silnika. Dlatego też w tym okresie  zaleca się wymianę filtra paliwa na nowy.

Pamiętaj, że:

Zużyte bądź niesprawne filtry paliwa mogą obniżać osiągi i płynność pracy silnika, a także zakłócać funkcjonowanie układu rozruchowego.

Przy wyborze filtra paliwa sprawdź:

  • szczelność filtra  – nieszczelny filtr może spowodować wyciek paliwa
  • parametry papieru filtracyjnego  – zbyt mała przepuszczalność może zdeformować rdzeń  i wpłynąć na nadmierny wzrost oporów przepływu paliwa
  • śrubę odwadniacza  – przy zastosowaniu kruchego i wadliwego materiału mogą wystąpić deformacje i rozszczelnienie

 

Źródło: Paweł Piotrowski, Świat Filtrów