Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego

PZL Sędziszów aktywnie uczestniczy w ważnych konferencjach branżowych. Przełom października i listopada jest szczególnie intensywny i bogaty w ważne wydarzenia branżowe. W artykule prezentuje krótką relację z imprez, w których uczestniczyliśmy w ostatnim czasie.
W minionym tygodniu wzięliśmy udział m.in. w II Forum Inteligentnego Rozwoju w G2A Arena w podrzeszowskiej Jasionce. Podczas dwudniowego wydarzenia uczestnicy dyskutowali o kierunku zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki opartej na nowych technologiach i bezpieczeństwu energetycznym, zdrowotnym i żywnościowym. Poruszono również takie tematy jak, inteligentny rozwój rolnictwa, zarządzanie edukacją, prawo patentowe.
W debacie o innowacjach w polskiej motoryzacji głos zabrał Adam Sikorski, Prezes PZL Sędziszów S.A. i Polskiej Grupy Motoryzacyjnej. W ciekawej dyskusji paneliści odnieśli się m.in. do wyzwań, które stoją przed polską branżą motoryzacyjną, odpowiedzieli również na pytanie czy Polska jest gotowa na budowę polskiego samochodu elektrycznego. Zapis wideo debaty dostępny jest na fan page’u Polskiej Grupy Motoryzacyjnej na facebooku.
W poprzednim tygodniu odbyły się również I Targi Elektromobilności w Warszawie, które miały miejsce 25 października bieżącego roku w Przemysłowym Instytucie Motoryzacyjnym PIMOT, a ich organizatorem była firma ElectroMobility Poland. To pierwsze spotkanie w Polsce podczas którego zaprezentowano polskie pojazdy elektryczne i dyskutowano o uruchomieniu seryjnej produkcji tego typu samochodów. W targach na wspólnym stoisku Polskiej Grupy Motoryzacyjnej swój potencjał zaprezentowali członkowie stowarzyszenia, a jedną z osób otwierających targi był Adam Sikorski, Prezes PZL Sędziszów i Polskiej Grupy Motoryzacyjnej. W targach wzięli udział liczni producenci, projektanci i konstruktorzy. Targi miały za zadanie integrację firm i środowiska z sektora związanego
z elektromobilnością. Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Energii, Polska Grupa Motoryzacyjna i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.
PZL Sędziszów był obecny również podczas konferencji Fabryka przyszłości 4.0 – w drodze do przemysłu 4.0, która została zorganizowana w dniach 25-26 października we Wrocławiu. Naszą firmę reprezentował Bogusław Satława, Członek Zarządu i Dyrektor Handlowy.
W wydarzeniu wzięli udział eksperci i przedstawiciele wielu firm, a głównym tematem spotkania była koncepcja fabryki przyszłości i przystosowaniu jej do produkcji opartej na cyfrowej infrastrukturze, dostępie do danych, informacji i oprogramowaniu.  Uczestnicy rozmawiali o przystosowaniu produkcji do nowej rzeczywistości, technologii, rozpoczynającej się kolejnej rewolucji przemysłowej oraz zmianach jakie się z nią wiążą. Szczególnie dużo miejsca poświęcono edukacji, odbył się panel dyskusyjny zatytułowany: Wyzwania dla technicznego kształcenia zawodowego w kontekście nadchodzących zmian w przemyśle podczas, którego stanowisko PZL Sędziszów zaprezentował Bogusław Satława. Należy wspomnieć, że nasza firma współpracuje obecnie z Zespołem Szkół Technicznych im. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim. W ramach umowy uczniowie tej szkoły mogą odbywać w zakładzie produkcyjnym PZL Sędziszów praktyki i staże.

Innym wydarzeniem podczas którego nie mogło zabraknąć PZL Sędziszów była Ogólnopolska Konferencja Techniczna pt. Optymalizacja produkcji w branży motoryzacyjnej i lotniczej, która odbyła się 26 października w Krakowie. Podczas spotkania uczestnicy rozmawiali, debatowali o automatyzacji i robotyce, tematach związanych z produkcją, utrzymaniem ruchu i bezpieczeństwem. Impreza była odpowiedzią na zapotrzebowanie rozwijającego się rynku motoryzacyjnego i lotniczego na informacje o najnowszych technologiach.

PZL Sędziszów S.A. jest obecny podczas wydarzeń, które są ważne dla rozwoju polskiej gospodarki i przemysłu motoryzacyjnego. Takie spotkania są idealną okazją do wymiany doświadczeń, pozyskania wiedzy o innowacjach, nawiązania nowych kontaktów biznesowych i współpracy.