PZL Sędziszów

ul. Fabryczna 4
39-120 Sędziszów Małopolski
kontakt@pzlsedziszow.pl
+48 17 7450211

NIP: 818-14-71-114
REGON: 690587953
Raiffeisen Bank Polska S.A.:
PLN – 48 1750 1035 0000 0000 2131 5777
Krajowy Rejestr Sądowy – KRS Nr 0000059050
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy – 18 222 000,00 zł

Dział Handlowy – Key Account Department

key.account@pzlsedziszow.pl
+48 607 605 328

 

Dział Sprzedaży – Sales

sales@pzlsedziszow.pl
+48 17 7450224

 

Biuro na Bałkanach EX YU-NON UE  –  Balkan Office EX YU-NON UE

export@pzlsedziszow.pl
+381603333699

 

Dział Zakupów – Purchasing Department

purchases@pzlsedziszow.pl
+48 17 745 250

 

Dział Paneli Fotowoltaicznych – Solar Panels Department
solar@pzlsedziszow.pl

 

Dział Baterii – Battery Department
battery@pzlsedziszow.pl

 

 

 

 

 

Formularz Kontaktowy – Form Contact