PZL Sędziszów

ul. Fabryczna 4
39-120 Sędziszów Małopolski
kontakt@pzlsedziszow.pl
+48 17 7450211

NIP: 818-14-71-114
REGON: 690587953
Raiffeisen Bank Polska S.A.:
PLN – 48 1750 1035 0000 0000 2131 5777
Krajowy Rejestr Sądowy – KRS Nr 0000059050
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy – 18 222 000,00 zł

Obsługa Klienta Hurtowego

Dział Zakupów

Dział Paneli Fotowoltaicznych

Stanisław Bajorski
stanislaw.bajorski@pzlsedziszow.pl

 

Dział Baterii