PZL Sędziszów

ul. Fabryczna 4
39-120 Sędziszów Małopolski
kontakt@pzlsedziszow.pl
+48 17 7450211

NIP: 818-14-71-114
REGON: 690587953
Raiffeisen Bank Polska S.A.:
PLN – 48 1750 1035 0000 0000 2131 5777
Krajowy Rejestr Sądowy – KRS Nr 0000059050
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy – 18 222 000,00 zł

Opiekunowie Rynku

Opiekun Regiony 1

Bartosz Salewicz

+48 609 566 117
bartosz.salewicz@pzlsedziszow.pl

Opiekun Regionu 2

Jerzy Bondar

+48 607 605 328
jerzy.bondar@pzlsedziszow.pl

Dział Zakupów

Project Manager