osuszacz powietrzaOsuszacze powietrza zaprojektowane i wyprodukowane przy wykorzystaniu najnowszych technologii dedykowane są przede wszystkim układom pneumatycznym w samochodach ciężarowych. Rozwiązania te pozwalają na efektywne oddzielenie minimum 90% wody, dzięki czemu okazują się skutecznym urządzeniem uzdatniającym. Zadaniem osuszaczy powietrza jest przede wszystkim oddzielenie pary wodnej znajdującej się w powietrzu uwalnianym przez pracującą sprężarkę. Pomagają więc w utrzymaniu komfortowych i sprzyjających wydajnemu funkcjonowaniu licznych układów warunków środowiskowych.

Osuszacz powietrza – działanie

Wiele układów warunkujących sprawne funkcjonowanie maszyn mechanicznych bazuje na skompresowanym powietrzu. Należy jednak pamiętać, że jego temperatura (temperatura punktu rosy) w środowisku naturalnym jest o wiele niższa niż ta, z którą mamy do czynienia w przewodach instalacyjnych. Właśnie dlatego bardzo często w przewodach dochodzi do kondensacji pary wodnej, która – jako naturalne zanieczyszczenie – przedostaje się wraz z powietrzem pozyskiwanym ze środowiska zewnętrznego do danego układu mechanicznego. Zaistniałemu zjawisku zapobiega osuszacz powietrza, którego zadaniem jest oddzielenie wody w maksymalnym stopniu.
Realizacje, które znajdują się w naszej ofercie, to części wykonane w oparciu o elementy pozyskane od najlepszych producentów z branży. Mamy więc pewność, że ich skuteczne funkcjonowanie pozwoli zredukować ryzyko wystąpienia korozji, zamarzania osprzętu (szczególnie w przypadku niskiej temperatury zewnętrznej) lub nawet większej awarii instalacji. Woda, która w trakcie przeprowadzanego procesu zostaje oddzielona, dzięki właściwej strukturze naszych urządzeń zostaje wyprowadzona poza układ. Rozwiązania, które Państwu proponujemy zachowują swoją funkcjonalność i wydajność niezależnie od temperatury.

Trwałość naszych osuszaczy wynosi 18 miesięcy dla sprężarek nowych i układów z odolejaczem oraz 12 miesięcy dla sprężarek starych, o dużym zużyciu oleju, jeżeli w układzie nie zastosowano odolejacza.\