PZL Sędziszów podpisał umowę patronacką

W dniu 28.10.2016 roku została  podpisana umowa patronacka pomiędzy PZL Sędziszów a Zespołem Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim. Głównym zadaniem porozumienia jest obustronna współpraca podmiotów, która ma na celu podnoszenie kwalifikacji w kształceniu zawodowym i dopasowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb PZL Sędziszów.

Na podstawie umowy firma PZL Sędziszów objęła patronatem kierunek kształcenia dotyczący  branży elektromechanicznej. Uczniowie podejmujący naukę w tej klasie, kształceni są głównie, w zakresie obsługi i eksploatacji maszyn oraz urządzeń przemysłowych. Dzięki umowie Zespół Szkół będzie wspierany przez PZL Sędziszów w zakresie kształcenia praktycznego. Przede wszystkim firma umożliwi uczniom odbycie płatnych praktyk zawodowych i staży na terenie zakładu. Będą oni mogli również uczestniczyć w wycieczkach oraz szkoleniach prowadzonych przez pracowników firmy. PZL Sędziszów zapewni także uczniom bezpłatny dostęp do bazy oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia kształcenia. Ponadto po ukończeniu szkoły uczniowie uzyskają pierwszeństwo w zatrudnieniu w firmie.

Podpisana umowa zobowiązuje Zespół Szkół Technicznych do prowadzenia kształcenia teoretycznego i praktycznego zgodnie z zapotrzebowaniem firmy, a także do wykształcenia uczniów w branży elektromechanicznej.

Podpisy na umowie złożyli, dyrektor Zespołu Szkół im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp. – Grzegorz Patro oraz członek zarządu PZL Sędziszów – Bogusław Satława. W spotkaniu uczestniczyła także Bernadeta Frysztak –  v-ce starosta ropczycko- sędziszowski.