PZL Sędziszów z wizytą w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku stanął przed problemem dostosowania bazy dydaktycznej do wymogów stawianych przez nowoczesne programy nauczania realizowane w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych. Ukończenie szkoły zawodowej kończy się egzaminem z kwalifikacji w poszczególnych zawodach, prowadzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Proces ten wymaga utworzenia nowych pracowni i wyposażenia jej w nowoczesne środki dydaktyczne. Z tego powodu dzięki inicjatywie dwóch nauczycieli praktycznej nauki zawodu – Pana Dariusz Skawiny oraz Pana Jacka Bestera odwiedziliśmy Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku.

PZL Sędziszów reprezentowali – Paweł Dudek (konstruktor) oraz Joanna Kot (specjalista ds. marketingu) opowiadając o produkowanych w fabryce filtrach, specyfice branży oraz historii i rozwoju firmy. W zakresie prezentowanych materiałów – znalazły się informacje odnośnie budowy filtra, norm i wymogów technicznych oraz stosowanych materiałów. Nasz konstruktor szczegółowo przedstawił jak wygląda droga filtra zanim trafi w ręce mechanika czy do dystrybutora. Spotkanie zakończyło się konkursem dla uczniów – którzy mieli szansę w praktyce sprawdzić przekazaną wiedzę. Zadanie konkursowe polegało na złożeniu filtra w najkrótszym czasie. Zwycięzcy otrzymali firmowe gadżety.

Udział w takim projekcie zarówno dla naszej firmy jak i dla szkoły jest bardzo cennym doświadczeniem. Cieszymy się z zaangażowania uczniów, którzy uważnie słuchali oraz zadawali mnóstwo pytań odnośnie budowy i poszczególnych elementów filtra oraz działalności fabryki. Jest to dla nas pozytywna informacja – Ci uczniowie niedługo będą stanowić kadrę warsztatów i serwisów samochodowych. Chcemy edukować i pokazywać dlaczego warto stosować filtry produkowane w Sędziszowie. Na rzecz szkoły przekazaliśmy w sumie 56 referencji, które posłużą uczniom podczas zajęć praktycznych oraz podczas innych lekcji.  – podsumowała udział w szkoleniu Joanna Kot, specjalista ds. marketingu.

Szkoła kształci w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych oraz  technik pojazdów samochodowych.