PZL Sędziszów i ZST im. Olszewskiego przygotują młodzież do zawodu

Nowa szkoła branżowa I stopnia, kształcąca uczniów w wybranych zawodach, powstanie już we wrześniu 2017 r. Właśnie ruszył nabór kandydatów na pierwsze kierunki.

Szkoła branżowa I stopnia w Sędziszowie Młp. powstaje z inicjatywy Zespołu Szkół Technicznych im. Prof. K. Olszewskiego, pod patronatem zakładu produkcyjnego PZL Sędziszów S.A. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, na którym coraz bardziej brakuje wykwalifikowanych fachowców.

Od września 2017 r. planujemy utworzenie szkoły branżowej I stopnia w  zawodzie:  elektromechanik – mówi Grzegorz Patro, Dyrektor ZST w Sędziszowie Młp.Szkoła będzie zaspokajać zarówno potrzeby zakładu produkcyjnego PZL Sędziszów, jak też lokalnego rynku pracy. Uczniowie zdobędą tu kompetencje w jednej kwalifikacji i będą uprawnieni do wykonywania pracy w tym zawodzie. Po ukończeniu szkoły I stopnia, będą też mieli możliwość kontynuowania nauki w szkole II stopnia, która kończy się egzaminem maturalnym i uzyskaniem drugiej kwalifikacji.

Kształcenie praktyczne uczniów odbywać się będzie w zakładzie produkcyjnym PZL Sędziszów, w większej ilości godzin niż kształcenie teoretyczne. Obie placówki podpisały umowę patronacką,  w ramach której zobowiązały się m.in. do stworzenia wspólnego programu edukacyjnego oraz organizowania płatnych praktyk i staży na terenie zakładu.

Ogromną korzyścią wynikającą z tej współpracy jest pierwszeństwo zatrudnienia absolwentów szkoły I stopnia w zakładzie PZL Sędziszów – dodaje Dyrektor Patro. – Przedtem nasi uczniowie będą mogli odbyć tu płatne praktyki oraz staż zawodowy. Chcemy w ten sposób poinformować młodzież, że warto postawić na kształcenie zawodowe, ponieważ rynek potrzebuje dobrze wykwalifikowanych specjalistów.

Otwarcie szkoły branżowej i perspektywa zatrudniania uczniów na praktyki jest dopełnieniem wielkiego planu rozwoju PZL Sędziszów – twierdzi Grzegorz Trafiał, odpowiedzialny za wydajność produkcji w PZL Sędziszów. – Zakład ma znakomite zaplecze, ale także ogromne doświadczenie i kompetencje w organizowaniu systemu pracy. W naszych szeregach zawsze mile widziani są zdolni elektrycy, mechanicy, programiści czy informatycy. Jednak największą zaletą praktyk w PZL Sędziszów jest udział w prawdziwej transformacji firmy. Prowadzimy tu proces nieustannego doskonalenia, nowoczesnego i sprawnego utrzymania ruchu oraz współpracy z ludźmi. Tworzymy wiele rozwiązań poprawiających warunki pracy – od BHP, po systemy motywujące. Naprawdę warto zdobywać kwalifikacje i uczyć się zawodu w takiej firmie jak PZL Sędziszów.

Rekrutację do szkoły branżowej I stopnia rozpoczęliśmy na początku bieżącego roku – wyjaśnia Paweł Kardyś, Kierownik ds. Rekrutacji w ZST. – Gorąco zachęcamy uczniów gimnazjum do zainteresowania tym projektem. Zapraszamy też na Dni Otwarte Szkoły, które odbędą się 22 marca br. Można będzie porozmawiać z nauczycielami zawodu i uzyskać szczegółowe informacje na temat wybranego kierunku.

Na złożenie wymaganych dokumentów młodzież ma czas do końca maja, a decyzje w sprawie przyjęcia do szkoły zapadną w połowie lipca br.

Warto nadmienić, że projekt zmian w edukacji, przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/18, przewiduje wprowadzenie w szkolnictwie zawodowym systemu kształcenia dualnego, opartego na ścisłej współpracy szkół ze środowiskiem pracodawców. W ramach systemu zostaną powołane szkoły branżowe I i II stopnia, które umożliwią uczniom uzyskanie wykształcenia zawodowego – zasadniczego lub średniego. W szkole branżowej I stopnia uczeń będzie się kształcił w zakresie jednej kwalifikacji, a po jej zakończeniu uzyska dyplom i będzie mógł podjąć pracę bądź kontynuować edukację w szkole II stopnia.