Sponsorujemy XIX Olimpiadę Techniki Samochodowej

Konsekwentnie wspieramy uczniów w podnoszeniu ich wiedzy i kompetencji z zakresu mechaniki samochodowej. Już po raz kolejny sponsorujemy Olimpiadę Techniki Samochodowej, której celem jest wyłonienie najzdolniejszych uczniów.

W pierwszym etapie szkoły w wewnętrznym konkursie wyłoniły najlepszych uczniów. II etap tych prestiżowych zmagań odbył się w ubiegłą sobotę 17 marca 2018r, a udział w nim wzięło 356 uczniów z całej Polski. Po komisyjnym sprawdzeniu wszystkich kart testowych  do III etapu zakwalifikowano 13 osób. Finał Olimpiady odbędzie się 12 maja 2018 roku, a laureatami zostaną uczniowie sklasyfikowani na miejscach 1-3, którzy zgromadzą największą ilość punktów w II i III etapie. Oprócz trzech finalistów rywalizacja wyłoni również Samochodową Szkołę Roku – tytuł ten otrzyma szkoła, której dwaj uczniowie zdobędą łącznie największa liczbę punktów. Laureaci dodatkowo zostaną zwolnieni z pisemnego egzaminu zawodowego.

W trakcie olimpiady oceniana jest wiedza m.in. z podstaw konstrukcji maszyn, budowy pojazdów samochodowych, diagnozowania i naprawy zespołów oraz układów pojazdów samochodowych, umiejętności posługiwania się narzędziami i przyrządami, bezpieczeństwo i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

Organizatorami Olimpiady Techniki Samochodowej są Auto Moto Serwis  i Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Honorowy patronat objął Minister Edukacji Narodowej.

Wszelkie informacje na temat olimpiady będą publikowane na bieżąco na stronach Organizatora www.automotoserwis.com.pl oraz www.wkl.com.pl.