Uczniowie ZST w Sędziszowie Młp. odbywają wakacyjne praktyki w zakładzie

Kilkoro uczniów z Zespołu Szkół Technicznych im. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim, w ramach porozumienia o współpracy edukacyjno – wychowawczej, zawartego pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych a spółką PZL Sędziszów S.A., odbywa wakacyjne praktyki na terenie zakładu produkcyjnego PZL Sędziszów.

Już od dwóch lat firma zapewnia praktyki zawodowe oraz gwarantuje pierwszeństwo zatrudnienia absolwentom, którzy ukończyli staż, dzięki czemu zyskuje młodą, wykształconą, ambitną przyszłą kadrę pracowniczą. Uczniowie kształcący się na profilu technik mechanik mogą przyjrzeć się z bliska pracy na hali produkcyjnej, zdobyć doświadczenie niezbędne w przyszłym zawodzie oraz nabyć wiele cennych umiejętności. Możliwość pracy z wykwalifikowanymi pracownikami oraz fachowcami w poszczególnych dziedzinach pozwala im uzupełnić posiadaną wiedzę i poszerzyć ją o umiejętności praktyczne. Praktykanci mogą zapoznać się z obsługą urządzeń automatyzacji, procesem produkcji filtrów, ich budową, zastosowaniem czy montażem. Cenne doświadczenie stanowi także poznanie zasad funkcjonowania dużego zakładu produkcyjnego oraz specyfiki jego zarządzania .

Dzięki praktykom uczniowie mają możliwość poznania oczekiwań potencjalnych pracodawców oraz uzyskać pomoc w wejściu na rynek pracy. Z pewnością przyczyni się to do zmniejszenia lokalnego bezrobocia, gwarantując młodym ludziom pracę w regionie.