Zarząd PZL Sędziszów na konferencji AutoEvent

Przedstawiciele Zarządu PZL Sędziszów S.A. byli panelistami największej konferencji przemysłu motoryzacyjnego AutoEvent 2016. Spotkanie odbyło się w dniach 14-16 czerwca w Zawierciu.

Już po raz 12. Polska Izba Motoryzacji zorganizowała największą w Polsce konferencję branży automotive – AutoEvent 2016. W tegorocznej edycji uczestniczyło ponad 300 uczestników, wśród nich osoby zarządzające największymi fabrykami pojazdów w Polsce oraz producenci części, komponentów i dostawcy usług dla branży. Przedstawiciele PZL Sędziszów S.A. wzięli udział w spotkaniu jako paneliści sesji tematycznych.

Adam Sikorski, Prezes PZL Sędziszów S.A., uczestniczył w ciekawej dyskusji pierwszego dnia na temat wyzwań stojących przed sektorem motoryzacyjnym w Polsce w perspektywie kolejnych 4 lat. W gronie rozmówców wystąpili m.in.: Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy, Andrzej Korpak – Dyrektor Generalny General Motor Manufacturing Poland, Bogusław Dawiec – Dyrektor Generalny Polaris Poland i Janusz Kobus – Wiceprezes Pilkington Automotive Poland, Wiceprezes Polskiej Izby Motoryzacji.

Z kolei w drugim dniu konferencji Bogusław Satława, Członek Zarządu PZL Sędziszów S.A., wziął udział w sesji poświęconej szkolnictwu zawodowemu. Wystąpienie p. Satławy dotyczyło zagadnienia, w jaki sposób branża motoryzacyjna radzi sobie z naborem odpowiednich absolwentów do przyszłej pracy. Podczas sesji zrodziła się burzliwa dyskusja o niedostosowaniu systemu edukacji do potrzeb przemysłu. Uczestnicy zgodnie przyznali, że przemysł musi blisko współpracować ze szkołami zawodowymi, widząc w tej współpracy przede wszystkim najlepszą inwestycję, która zwróci się w przyszłości.

AutoEvent od 11 lat gromadzi reprezentantów biznesu, prezesów największych firm z branży automotive, naukowców i praktyków, mających realny wpływ na rozwój polskiej branży motoryzacyjnej. Konferencja zyskała nie tylko miano najbardziej merytorycznego spotkania automotive w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, lecz także stała się miejscem, gdzie łączy się biznes.