Adam Sikorski - Chairman of the Board
Adam Sikorski
Prezes Zarządu
Bogusław Satława - Member of the Board
Bogusław Satława
Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy

 

Kontakt z Zarządem PZL Sędziszów odbywa się przez Sekretariat (17) 745-02-11